Konsultbolag inom bilindustrin

Vi är ett konsultföretag med en bakgrund i Saab. Vårt fokus ligger på att leverera expertkonsultation inom områdena mekanik, elektronik, hybridteknologi och fordonsutveckling. Vi är särskilt inriktade på att bistå biltillverkare världen över med avancerade lösningar för kablage och elektriska system, särskilt under de kritiska faserna av testning före massproduktion. Vår unika expertis gör oss till en värdefull partner i processen att säkerställa att all bilens elektronik fungerar felfritt.

Som specialister inom uppbyggnaden av testriggar, eller HIL-riggar, kombinerar vi hårdvara med mjukvara för att effektivt testa och prognostisera behov i bilens utvecklingscykel. Genom att använda denna metod kan vi erbjuda precisa tester som speglar verkliga förhållanden och förutser potentiella problem innan de uppstår.

Vår kompetens omfattar inte bara teknisk expertis utan även strategisk rådgivning, utveckling, underhåll och utbildning. Vi arbetar nära våra klienter för att skräddarsy lösningar som uppfyller deras specifika behov, med team av specialister från våra olika kompetensområden.

Testfordon och testbänkar

Testfordon och testbänkar är avgörande för produktutveckling inom fordonsindustrin. Genom att använda HIL-riggar och specialdesignade testbänkar kan vi noggrant simulera och testa komponenter och system under realistiska förhållanden.

Dessa testmiljöer möjliggör en detaljerad utvärdering av både individuella komponenters funktion och deras samspel inom hela systemet.

För att möta specifika kundbehov utvecklar vi även skräddarsydda testutrustningar och anpassade kablage för direkt integration i fordon. Denna anpassningsbara approach säkerställer att vi kan erbjuda precisa lösningar som effektivt adresserar de unika kraven i varje projekt.

El och systemintegration

El- och systemintegration utgör grunden för en effektiv och harmoniserad systemmiljö, där olika komponenter och teknologier inte bara samexisterar men också samarbetar sömlöst. Detta är avgörande för att säkerställa att information flödar korrekt och effektivt mellan olika system, vilket i sin tur möjliggör en högre nivå av automatisering och intelligens i fordon och andra komplexa applikationer.

Genom att olika system kan kommunicera och utbyta data sinsemellan, garanterar vi att rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt, vilket är kritiskt för både säkerhet och prestanda.

Med vår omfattande erfarenhet inom el- och systemintegration har vi utvecklat en djup förståelse för hur man effektivt kan sammanföra olika elsystem för att skapa en integrerad helhet. Vår expertis sträcker sig över att knyta samman komplexa nätverk av kablage, sensorer, styrenheter och kommunikationssystem, vilket säkerställer att alla komponenter inte bara fungerar individuellt utan också som en del av ett större, integrerat system.

Denna förmåga att integrera och harmonisera olika elsystem öppnar upp för avancerade funktioner och innovationer inom produktutveckling, samtidigt som det bidrar till ökad tillförlitlighet och användarvänlighet.

Ledningsnät

Vårt arbete med ledningsnät omfattar en skräddarsydd process där vi, i nära samarbete med våra kunder, designar, bygger och optimerar ledningsnät för en mängd olika fordonstyper. Vår erfarenhet spänner över hela spektrat från initial konsultation till utveckling och förändring av både existerande och helt nya nätverk.

Som konsulter har vi haft förmånen att arbeta med en rad prestigefyllda kunder och projekt, som med NEVS och CEVT, där vi har bidragit med vår tekniska expertis och innovativa lösningar för att möta deras unika behov. Som underkonsulter har vi även haft möjlighet att arbeta med industri-ledare som VOLVO, Koenigsegg, Dongfeng, Öhlins och Geely, och många fler.