ELTJÄNSTER

   
    Vi kan erbjuda      
   -  Elintegration/elintegrationsriggar, support, underhåll modelluppdatering
   -  Ledningsnät – utveckling, prototypnät, småskalig serieproduktion
   -  Komplettbil – Provning, verifiering och test, preparering testbilar
   -  Motorutveckling – Ledningsnät provbänkar, konstruktion av testutrustning
   -  Batteri - Batteriutveckling och provning
   -  Service och underhåll av testbilar
   -  Felsökning, reparation av bilar+ elfordon
 
           
    Telefon: 0520-164 55    
           
BAAS TEAM AB,  Flygfältsvägen 5,  461 38 Trollhättan,  Tel.0520-164 55,  Org.nr. 556925-6356